Kultuuripärandi teemalised mõttekojad toovad vanalinna päevadesse köitvad arutelud

06.03.2018

Käesoleva Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 puhul pööravad Tallinna Vanalinna Päevad pilgu meie kultuuripärandile: igal päeval toimub haarav mõttekoda, kus oma ala eksperdid lahkavad kultuuripärandi valguses ühiskondlikult kõnetavat teemat.

Kolmapäeval, 30. mail, kui vanalinna päevade teemaks on RÕÕMSALT RAHVUSLIK (1918-1938), arutletakse mõttekojas, kuidas kujunes Eesti identiteet.

Neljapäeval, 31. mail, on vanalinna päevade teemaks  MUSTA VARJU ALL (1939-1955) ning toimub keskustelu teemal, kuidas keeruka pärandiga toime tulla. Maarjamäe memoriaal, Pronkssõdur, Vene Kultuurikeskus, nõukogude sümbolid Tallinna linnaruumis – need sümbolid on kütnud kirgi lähiminevikus ja arutelu nende tähendusest on aktuaalne ka praegu.

Reedel, 1. juunil on vanalinna päevade teemaks ELU NAGU FILMIS (1956-1980) ja mõttekojas arutletakse, kuidas filmide kaudu narratiive luuakse ja kinnistatakse.

Laupäeval, 2. juunil on mõttekojas tulipunktis muusika. Kuidas muusika toidab rahvustunnet? Vanalinna päevade teemaks on laupäeval LAULAME LAHTI! (1981-1991).

Viimane mõttekoda toimub vanalinna päevade raames 3. juunil, mil keskendume lastele ja vanalinnale.   Kas vanalinn saab (üldse) olla peresõbralik?

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 on üle-euroopaline algatus, mille eesmärk on innustada inimesi väärtustama ainelist, digitaalset ja vaimset kultuuripärandit ja kultuuripärandit edasi kandma. Tutvu Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 Eesti tegevustega siin: www.parandiaasta.ee.

EYCH2018_Logos_Yellow-ET-72 VP_528x247.FB3