Vanalinna päevi on korraldatud Tallinnas alates 1982. aastast. Möödunud erilisel aastal jäid mitmed suured festivalid ja traditsioonilised sündmused üle kogu Eesti toimumata, nii ka meie armastatud vanalinna suursündmus. Tänavused vanalinna päevad jätkavad 2020. aastaks juba välja kuulutatud põhiteemat „Lood ja legendid”.

Kutsume taas rahvast kaasa mõtlema, oma ideid ja loomingulisust jagama ning tegutsema. Meie eesmärk on tutvustada, väärtustada ja tõsta fookusesse Tallinna ajaloolist vanalinna, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse ning väärib tähelepanu ja hoidmist nii nüüd kui tulevikus.

Ent põhjuse ajaloo pöördkäikudeks tekitab ikka inimene oma tegevusega. Mõnigi lugu ajaloost väljub ka tõeluse raamest ja hakkab elama oma elu, kasvades ja muutudes legendiks. Tallinn on rikas nii lugudest kui legendidest. Äratame need ellu! Vähemalt sel aastal ja vähemalt 39. korda toimuvateks vanalinna päevadeks.

Kohtumiseni Tallinna legendidega 3.–6. juunini 2021!
Ootame Teid osalema, kaasa lööma ja andma oma panust vanalinna päevade programmi.

Toetuste taotlemise tingimused:
• Taotlustena oodatakse ennekõike kontseptsiooni järgivaid ideekavandeid. Valiku tegemisel
eelistatakse põhiteemat „Lood ja legendid“ kandvaid ideid.
• Ootame nii traditsioone hindavaid, ajaproovile vastu pannud ja ka uudseid mõtteid.
• Ideekavandi teostamiskoht peab olema Tallinna vanalinnas ja/või linnamüüriga piirneval haljasalal.
• Ideekavand võib eeldada teostust nii üksikürituse kui ürituste sarjana.

Ideekavandite valik:
• Otsuse ideekavandi lülitamise kohta vanalinna päevade ametlikku programmi teeb vastav komisjon.
• Komisjonil on õigus teha ideekavandi autoritele ettepanek lülitada väljapakutud ettevõtmine vanalinna
päevade programmi osalise toetusega või korraldaja täieliku omafinantseerimisega.
• Komisjon võib paluda ideekavandi kohta täiendavat informatsiooni.

Taotluse esitamine:
• Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. veebruariks 2021 läbi Tallinna projekti ja tegevustoetuste
infosüsteemi iseteeninduskeskkonna https://mittetulundus.tallinn.ee/
Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Valida tuleb Projektitoetused ning
valdkonnaks Vanalinna päevad.
Jälgige, et kõik projekti sisestuse etapid saaksid täidetud. Taotluse võib esitada nii eraisik kui mistahes
ühing (selle juhatuse liige või tema volitusega isik). Taotlejal ei või olla maksuvõlgu, aruandevõlgnevusi
ega tasumata arveid.
• Kõiki taotlejaid teavitatakse komisjoni otsusest hiljemalt 1. märtsiks 2021.

Korraldaja: Tallinna Kesklinna Valitsus ja Kesklinna Vaba Aja keskus/Hopneri Maja
www.vanalinnapaevad.ee, info@vanalinnapaevad.ee

Jaga Sõpradega