Tule kauplema Tallinna vanalinna päevadel

Juuni alguses toimuvatel Tallinna vanalinna päevadel on oodata mõningaid ümberkorraldusi ja muudatusi, millega peavad arvestama ka tänavused kauplejad. Kuna pealava asukoht on ka sellel aastal toodud Harju tänavale, siis kauplemine toimub väiksemas mahus Niguliste tänaval ja Ed.Vilde platsil.

Kauplemisel on eelistatud  kodumaine kaup ja käsitöö – kõik see eriline, mida niisama lihtsalt supermarketist ei saa. Kuna kauplemiskohti on sellel aastal  vähem, võtab Tallinna Kesklinna Valitsus õiguse teha valikuid kauba sortimendi osas (eelkõige valime erinevaid kaubagruppe, välistame merevaigust tooted kuna vanalinnas meie kauplemiskoha lähiümbruses on mitmed kauplused, kus pakutakse nimetatud kaupa jne).

Linnaosa valitsus vabandab etteulatuvalt kõigi kauplejate ees, kes seekord ei osutu väljavalituteks.

Taotluse väljastamisest:

  • Taotluste vastuvõtt algab 10.04.2024 ja lõpeb 10.05.2024. Hilisemaid taotlusi ei menetleta.
  • Laadi alla taotluse vorm müügiloa väljastamiseks SIIN.
  • Taotlusele palume lisada (värviline) foto kaubast, foto puudumisel taotlust ei menetleta.
  • Taotlused esitada meiliaadressile marika.parn@tallinnlv.ee või paberkandjal linnosa valitsuse ettevõtluse sektorisse.
  • Peale 10. maid (hiljemalt 20. maiks) teavitab linnaosa kauplejad, kes osutusid väljavalituks kauplema vanalinna päevadel. Seejärel peab väljavalituks osutunud kaupleja esitama elektroonilise taotluse AKIS programmis. Kui kaupleja on esitanud läbi AKIS programmi taotluse, alustab linnaosa vastavat menetlust ja väljastab müügiloa läbi nimetatud programmi elektrooniliselt.

Tingimused kauplemisel:

1. Kaubanduse korraldaja, Tallinna Kesklinna Valitsus, määrab kauplemiskohad ja vastav asendiplaan pannakse Vanalinna päevade kodulehele: vanalinnapaevad.ee.

2. Kauplemine toimub Niguliste tänaval ja Ed. Vilde platsil.

3. Kauplemiseks väljastab linnaosa valitsus müügiload, mis on elektroonilised.

4. Kauplemise aeg  10.00 – 20.00-ni.

Hommikuti saab autoga kaupa tuua kuni kella 10.00-ni. Kauba mahalaadimine peab toimuma kiiresti ja peale seda tuleb auto kohe teisaldada kauplemisalalt.  Peale kella 10.00 ei tohi auto seista kauplemiskoha juures.

Kauba äravedu peab toimuma kiiresti, ei tohi tekitada ummikuid.

4.1 LIIKLUS – liiklusskeemi (kauba toomine ja viimine) vaata vahetult enne vanalinnapäevi kodulehelt: vanalinnapaevad.ee

4.2 Parkimine – info lähedal asuvate parklate kohta:

5. Kauba väljapanekul tuleb arvestada kauba ladustamise vajadusega. Kasutada maani ulatuvaid sobivaid linu/katteid, et kaubavarud ja isiklikud tarbed oleks varjatud. Riietus peab sobima vanalinna eksterjööri.

6. Kauba valikul on eelistatud käsitöötooted (Eesti ja Tallinnaga seonduvad suveniirid, nahkehistööd, tarbekunst, keraamika jms) ja muu kodumaine toodang (taimekrõpsud, kaeraküpsised jms).  Võõrriikide riiklikku või militaarset sümboolikat kandvate esemete, vaenu õhutava sümboolikaga toodete ja eesti rahvusliku kunstiga seost mitteomavate suveniiride müük (näiteks: matrjoškad jms) ei ole lubatud. Kaubanduse korraldaja jätab endale õiguse teha valikuid kauba sortimendi osas, mida lubada, mida mitte (näiteks linaste ja villaste toodetega kauplejate arv on piiratud jms).

7. Kaupleja kohustus on inventar (telk, laud vms) ja kaup ära viia igal õhtul. Korraldaja ei vastuta kauba ega inventari eest.

Kauplemiskoht peab peale inventari teisaldamist jääma puhtaks. Samuti peab kaupleja tagama puhtuse kauplemiskoha ümber kogu kauplemise ajal.

8. Müügiinventari paigaldamisel (telgid, müügilauad jms) ei tohi rikkuda linnarajatise sillutist. Inventari paigaldamisel arvestada asjaoluga, et tuuliste ja vihmaste ilmade korral on vaja kasutada inventari ülespanekul vastavaid raskusi, mis tagab kauplemisel ohutuse.

9. Kaupleja peab olema kohal esimesel kauplemispäeval kell 8.00, järgmistel päevadel hiljemalt kell 9.00. Kui kauplejat kohal ei ole, on korraldajal õigus teha muudatusi kauplemiskohtade paigutamisel.

10. Kaupleja peab kauplema kõigil kolmel päeval (lühemat kauplemisperioodi ei aktsepteerita).

11. Kauplemisinventariks võib olla kas müügitelk mõõtudega 3m x 3m (pastelsed toonid) või müügilaud maksimaalse pikkusega 3m + soovi korral vari (pastelne toon), mis ei ületa laua mõõte.

12. Müügiloa hind on 60€ (3 päeva x 20€), hinnale ei lisandu käibemaksu.

13. Linnaosa valitsus lähtub kauplemise korraldamisel Eesti Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni, Terviseameti ja teiste ametiasutuste poolt kehtestatud reeglitest ning piirangutes ja vastavalt sellele teeb vajadusel muudatusi kauplemise korraldamisel.

 

Täiendav info:
Marika Pärn
+372 645 7226
marika.parn@tallinnlv.ee

Kohtumiseni Vanalinna päevadel!

Tallinna Kesklinna Valitsus