Tallinna vanalinna päevade väikeprojektide konkurss 2024

42. Tallinna vanalinna päevad toimuvad 7.–9. juuni 2024 a.

Tallinna vanalinna päevade ajal vaatame UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Tallinna vanalinna kui loovuskaitseala. Ning samas mõtiskleme, milline on kultuuriliselt rikas vanalinn, millised on vanalinna olemasolevad ja uued, veel loomata väärtused, millega aastast 2024 edasi minna.

Konkursile on teretulnud kandideerima nii traditsioone järgivad kui ka uuenduslikud kultuurialgatused, mis haakuvad järgmiste alateemadega:

KULTUURNE VANALINN

Kultuuri ülesanne on avardada inimese maailmapilti, olles samaaegselt nii ühiskonna peegel kui ka tulevikuvaade. Kultuur on mõtteline, ent tajutav ja elav ruum, mis ühendab ja kannab rahvast koos tema tavade ja kommetega läbi aja. Keskaegse miljööga vanalinn on oluline osa pealinna kultuuripärandist. Selle moodustab arhitektuur, muusika, kunst, tants, teater ja muu. Samuti muuseumid ning kirikud, mis loovad igapäevaselt vanalinna kultuurikudet. Kuidas tuua vanalinna veelgi enam kultuuri ja tagada selle jätkusuutlik püsimine vanalinnas ka homme?

MITMEILMELINE VANALINN

Iga eestlastega kokku puutunud rahvas on kaasa toonud oma traditsioone, keeli, uskumusi, rahvustoite ning loomingut, millest kõige väärtuslikuma oleme säilitanud ning sulandanud olemasolevasse kultuuriruumi. See protsess kestab edasi. Mängides erinevate keelte ja kõlade, värvide ja vormide, meetodite ja metoodikate, materjalide ja tehnikatega sünnivad täiesti uued võimalused, mida ei oskaks isegi soovida ega ette kujutada.

MEIE KÕIGI VANALINN

Avatus ja ligipääsetavus on oluline osa kaasaegsest linnaruumist. Vanalinna päevade üks eesmärk on inspireerida eri inimesi vanalinnas aega veetma ja leidma üles rõõmustavad ning rikastavad kohad ja tegevused. Mida rohkematel inimestel tekib harjumus külastada vanalinna, seda mitmekülgsemaks muutub ajapikku ka vanalinnas pakutav.

Taotluse esitamine

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 28. veebruariks 2024 mittetulundustegevuse toetuste taotluse avalduse vormil elektroonselt https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus .

Iseteeninduskeskkonnas tuleb valida alajaotus Projektitaotlus / vanalinna päevad ning esitada see Tallinna Kesklinna Valitsusele.

Taotluse esitamisel tuleb veenduda, et kavandatava sündmuse (projekti) periood hõlmab ürituse ettevalmistust ning ka aruandluse perioodi ning projekti lõpptähtaeg ei saa olla hiljem kui 5. juuli 2024.

Taotluse esitamisel tuleb arvesse võtta mittetulundustegevuse toetuse andmise korda, toetuse määramise üldised lisatingimused ja Linnaosade valitsuste lisatingimused.

Taotluses tuleb märkida, millisesse alateemasse projekt kuulub.

Eelarve koostamisel tuleb esitada võimalikult täpne eelarvestus kulude kohta ning võimalusel välja tuua hinnapakkumised.

Väikeprojektide valiku alused

  • Projektide juures hindab komisjon eelkõige sobivust Tallinna vanalinna päevade alateemadega, projekti uudsust, teostatavust ja lisandväärtust programmi. Ideede elluviimist toetab Tallinna Kesklinna Valitsus.
  • Projekti teostamiskoht peab olema Tallinna vanalinnas ja/või linnamüüriga piirneval haljasalal.
  • Otsuse projekti lisamiseks vanalinna päevade programmi teeb linnaosa valitsuse vastav komisjon.
  • Komisjonil on õigus teha autoritele ettepanek lisada projekt vanalinna päevade programmi osalise toetusega või korraldaja täieliku omafinantseerimisega.• Komisjonil on õigus nõuda projekti kohta täiendavat informatsiooni.

 

Kontakt: info@vanalinnapaevad.ee