Tallinna vanalinna päevade väikeprojektide konkurss 2023

2.–4. juunil 2023 toimuvad 41. korda Tallinna vanalinna päevad, mis keskenduvad vanalinnale kui kaasaegsele linnaruumile. Fookuses on kestlik linnaruum, keskkonnasõbralikkus ning kogukondlik kultuur. Vanalinna päevade üks eesmärkidest on üheskoos mõelda, arutleda ja teha ettepanekuid, milline saab olema vanalinna tulevik ning millest tunnevad puudust kohalikud kogukonnad. Temaatilised alateemad mõtestavad, millises suunas liigub UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Tallinna vanalinn järgnevate aastate jooksul ja kuidas kaasa aidata vanalinna jätkusuutlikule arengule.

Konkursile on oodatud kandideerima projektid, mis keskenduvad järgmistele alateemadele ja mida oleks võimalik ellu viia üritusena Vanalinna päevade jooksul:

ROHELINE VANALINN Kuidas luua vanalinna rohkem rohelust? Vanalinna eriline arhitektuurne terviklik kooslus seab küll tingimused lisaroheluse loomiseks, kuid see ei tähenda võimaluste puudumist. Fookuses on keskkonnasõbralik vanalinn: bastionaalvööndi pargid, niitmata alad liigrikkuse säilitamiseks, kogukonnaaiad ning haljastus vanalinna tänavatel-väljakutel.

KULTUURNE VANALINN Kuidas võimestada kultuuri vanalinnas? Keskaegse miljööga vanalinn on oluline osa pealinna kultuuripärandist. Selle moodustab arhitektuur, muusika, kunst, tants, teater ja muu. Samuti muuseumid ning kirikud, mis loovad igapäevaselt vanalinna kultuurikude. Kuidas tuua veelgi enam kultuuri vanalinna ja tagada selle püsimine vanalinnas? Sel korral toimuvad kultuurisündmused erisugustes põnevates asukohtades: seninägemata hoovid, uued ja erilised kontserdipaigad, mis lubavad kultuuriüritustel sulanduda vanalinna arhitektuurse keskkonnaga.

KOGUKONDLIK VANALINN Vanalinna jõud on selle kogukond. Kaasame sel aastal võimalikult palju vanalinnas tegutsevaid kogukondi ja asutusi. Olgu nendeks teatrid, muuseumid, kultuuriinstitutsioonid või muud asutused, mis toimetavad vanalinnas. Ja loomulikult on oodatud kaasa mõtlema ja tegutsema vanalinna elanikud!

LIIKUV VANALINN Kuidas muuta vanalinn liikumissõbralikumaks? Rõhk on liikumisel ning terviseedendusel vanalinnas. Olgu selleks pargijooga, petank pargis või vabaõhu tantsutrennid vanalinnas, on oluline mõelda, kuidas luua rohkem võimalusi vanalinnas liikumiseks ja sportimiseks.

KÕIKIDE VANALINN Kellele on mõeldud vanalinn? Vanalinna päevade üheks eesmärgiks on kaasata erinevaid sihtgruppe, tegelasi, sõpru ja seltsilisi, kes kasutavad vanalinna kui linnaruumi. Olgu selleks meie lemmikud koerad, kassid kui ka kõige pisemad, kes otsivad mängimisvõimalusi vanalinna tänavatel ja parkides. Linnaruumi avatus ja ligipääsetavus on oluline osa kaasaegsest linnaruumist.

Parimad projektid valib välja Vanalinna päevade komisjon ning ideede elluviimist toetab Tallinna Kesklinna Valitsus. Projektide juures hindab komisjon eelkõige sobivust alateemadega ning projekti uudsust, teostatavust ja lisandväärtust Tallinna vanalinna päevade jaoks.

Palume arvestada, et Tallinna vanalinna päevad toimuvad üle vanalinna (nii siseruumides kui välitingimustes) 2.–4. juunil 2023.

Taotluste esitamine: Hiljemalt 27. veebruariks 2023 (kuni kell 23.59) mittetulundustegevuse toetuste taotluse avalduse vormil elektroonselt https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.

NB!

1) Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas;
2) Taotluse esitamisel tuleb arvesse võtta mittetulundustegevuse toetuse andmise korda, toetuse määramise üldised lisatingimused ja Linnaosade valitsuste lisatingimused;
3) Taotluse esitamisel tuleb veenduda, et sündmuse periood hõlmab ühtlasi kogu ürituse ettevalmistuse ning aruandluse perioodi; projekti lõpptähtaeg ei saa olla hiljem kui 4. juuli 2023;
4) Taotluse puhul palun märkida ära, millisesse alateemasse kuulub projekt;
5) Eelarve koostamise puhul võimalusel välja tuua hinnapakkumised ning täpne eelarvestus kulude kohta.

Küsimuste puhul kirjutada: info@vanalinnapaevad.ee

Loe ka teisi uudiseid