Tallinna vanalinna ajalugu ei ole olnud sirge ja mugav kulgemine tänasesse päeva, vaid aja keerdkäikude, võimsa arhitektuuri ja vabade linnakodanike ühislooming. Samamoodi kulgeb aeg vanalinnas edasi. Siin on koht, kus kohtuvad vana ja uus, arhailine ja moodne jne. Nii suunavad Tallinna Vanalinna Päevad oma pilgu sel aastal mitte ainult minevikku, vaid ka tulevikku. Festivaliprogrammis kohtuvad minevik, olevik ja tulevik, et tuua vanalinna uut ja huvitavat ning võimaldada külastajatel avastada ja luua. Sel aastal keskendume erinevaid kunstivorme esitledes loovusele, värskusele, vabadusele ja kõigele sellele, mis kasvatab uudishimu. Vanalinna Päevade ülesanne on tutvustada, väärtustada ja tõsta fookusesse Tallinna ajaloolist vanalinna, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse ning väärib tähelepanu ja hoidmist nii nüüd kui tulevikus. Esmakordselt on lisaks kultuuriprogrammile vanalinna päevade kavasse väga oodatud linnaruumi installatsioonid ja kunstiprojektid, et lisada tänavapilti vürtsi ja pakkuda avastamisrõõmu festivali külalistele. Eesmärk on tõsta festivali väärtust, kaasates ja toetades andekaid Eesti kunstnikke. 40. Tallinna Vanalinna Päevad toimuvad 3.-5. juunil 2022. Vanalinna Päevade programmi rikastamiseks on oodatud kõik head ideekavandid, mis räägivad vanalinnast uues võtmes. Ideed on teretulnud erinevatest valdkondadest: rahvakultuur, muusika, teater, tants, noored, lapsed, sport, tutvumiskäigud, töötoad jne. Parimate ideede sobivusel toetame nende elluviimist rahaliselt. Arvesse peaks võtma, et Tallinna Vanalinna Päevad toimuvad kogu vanalinnas ulatuses (nii siseruumides kui välitingimustes). Ideekonkursi tingimused: Taotlustena oodatakse ennekõike kontseptsiooni järgivaid ideekavandeid. Oodatud on nii traditsioone hindavad kui ka uudsed ideekavandid. Ideekavandi teostamiskoht peab olema Tallinna vanalinnas ja/või linnamüüriga piirneval haljasalal. Ideekavand võib eeldada teostust nii üksikürituse kui ürituste sarjana. Taotluse esitamine: Hiljemalt 14. veebruariks 2022 mittetulundustegevuse toetuste taotluse avalduse vormil elektroonselt https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Valida tuleb Projektitaotlus, esitada see Tallinna Kesklinna Valitsusele, valdkonnaks valida vanalinna päevad. Kindlasti tuleb täita taotluse esimeses vaates üldandmed, tegevuse kirjeldus ja detailne eelarve. Taotluse võib teha nii eraisik kui mistahes ühing, juhatuse puhul peab taotluse tegema juhatuse liige või olema tema volitus. Taotlejal ei või olla maksuvõlgu, aruande võlgnevusi ega tasumata arveid. Ideekavandite valik: Otsuse ideekavandi lülitamise kohta Vanalinna Päevade ametlikku programmi teeb vastav komisjon. Komisjonil on õigus teha autoritele ettepanek lülitada projekt programmi osalise toetusega või korraldaja täieliku omafinantseerimisega. Samuti on komisjonil õigus nõuda ideekavandi kohta täiendavat informatsiooni.

Jaga Sõpradega