Rahvusvahelise Rahvuskultuuride Ühenduste Liidu Lüüra kontsertprogramm

Ühingu peaeesmärgid on etnilise identiteedi säilitamine; rahvusvähemuste keele ja kultuuri arendamine; dialoogile ja vastastikusele mõistmisele ja tolerantsusele kaasa aitamine Eestis elavate erinevatest rahvustest inimeste vahel. Lahela laval esinevad oma tantsu- ja lauluetendustega Lüüra laste- ja noorteansamblid.