Kesklinna noortekeskuse telgis toimub meisterdamine, joonistamine, õuemängude mängimine, Lego. Saab tutvuda Kesklinna noortekeskuse tegevustega ja suhelda noorsootöötajatega. Kesklinna noortekeskus pakub ettevõtlikele noortele väärtuslikke isetegemise ja mitteformaalse õppe võimalusi. Noortekeskuse sihtgrupiks on noored vanuses 7-26 aastat.

Kesklinna Noortekeskus