Kaitseliidu Tallinna maleva orkester, dirigent Kalev Kütaru

Kaitseliidu Tallinna maleva orkester sai alguse milleeniumivahetusel, kui liitusid kutselised mängijad ja aktiivsed isetegevuslased. Tänaseks on orkester tegutsenud juba 23 aastat järjest. Sellesse aega mahub hulgaliselt esinemise, osavõtte pidulikest üritustest ning ka välisreisid Soome ja Rootsi. Orkestri tegevuse lahutamatuks osaks on osalemine Kaitseliidu üritustel ja isamaalise repertuaari esitamine. Kuid orkester ei piirdu pelgalt hümni ja marsilugude mängimisega. Eesmärk on pakkuda orkestri liikmetele ja kuulajatele võimalikult vaheldusrikast repertuaari ja tutvustada eri maade heliloojate teoseid. Nii leiabki orkestri repertuaarist seadeid nii sümfoonilisest muusikast, ooperitest, operettidest, muusikalidest kui ka levimuusikast. Nõnda, et iga mängija ja kuulaja leiab endale midagi meelepärast.

Orkestri tase on kõrge ja seda kinnitab ka 2022. aastal Eesti puhkpilliorkestrite turniiril saavutatud 1. koht ja kulddiplom ning konkursi grand pirx ja 2024. aprillis kulddiplom ja 2. koht.