Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester

Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester

Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkester moodustati 06.01.2000 maleva pealik kapten Mart Puuseppa käskkirjaga. Orkestri pealikuks määrati Jaak Karlis, pealiku abiks Vello Jõesaar ja sekretäriks Alf-Theofil Puskai, orkestri liikmeid 24. Alates 06.04.2011 määrati orkestri pealikuks Kalev Kütaru. Orkester on Kaitseliidu Tallinna Maleva juurde 22.02.1925 moodustatud Muusikaosakonna õigusjärglane. Hetkel on orkestris peaaegu
poole rohkem orkestrante kui selle loomise hetkel. Tegevusaastate jooksul on olnud orkestri põhiülesandeks tagada Kaitseliidu, Tallinna Maleva, riiklike ja Tallinna linna tseremooniatel ning pidulikel üritustel muusikalise osa kujundamine. Lisaks tseremooniatele on orkester esitanud palju kontsertprogramme Vabariigi aastapäeval, jõuludel ja orkestri aastapäeval, mida tähistatakse kevadel. Orkester on osalenud
rahvusvahelistel puhkpillimuusika festivalidel nii Eestis, kui välismaal. Eesti Puhkpillimuusika Ühingu korraldatud Eesti Puhkpilliorkestrite Turniiril on orkester saanud aastatel 2013, 2018 ja 2020 oma kategoorias
esikoha.

}