Ekskursioon Tallinna raekoda 700

Ekskursioon Tallinna raekoda 700

Tule tutvu Põhja-Euroopa vanima raekojaga!
Tänavu möödub 700 aastat Tallinna raekoja esmamainimisest. Algsel kujul rajati raekoda oma praegusele kohale ilmselt juba 13. sajandi teises pooles, kuid sellest ajast ei ole rae asjaajamise kohta kirjalikke allikaid säilinud.
Rae pärandiraamatus märgitakse raekoda 1322. aastal kui consistorium, lad ʾnõupidamise kohtʾ, tähistades sellega „allpool raekoda“ (lad sub consistorio) asunud kivist aida asukoha. Kui tänavanimesid ja aadresse veel polnud, määratleti hoonete asukohta tuntud objektide abil. Kinnisvaraga toimunud tehingud kanti kõik rae pärandiraamatusse, sest Lübecki õiguse kohaselt omandas kinnisvaratehing seadusliku jõu alles siis, kui see oli rae poolt fikseeritud.
Oma tänase kuju sai raekoda aastatel 1402-1404. Raekoja uhked võlvid ja hinnalised kunstiteosed peegeldavad omaaegse hansalinna jõukust ja ideaale. Raehärrade keskaegsed pingid räägivad meile lugusid antiikkangelastest, Vanast Testamendist ja rüütliromaanist. Maalid ja nikerdused kunagises kohtusaalis olid kohtunikele teejuhiks õiglasel kohtumõistmisel. Raekeldris on aukohal Tallinna tuntuim sümbol – tuulelipp Vana Toomas, mis valvas linna raekoja torni tipus üle 400 aasta. Praegu naudib originaal aastast 1530 rahulikku pensionipõlve raekoja keldris.
Ekskursioon eelregistreerimisega.

NB! Grupp on komplekteeritud!

}