VAJALIK INFO VANALINNA PÄEVADEL KAUPLEJALE 04.06 – 07.06.2020

 

TAOTLUS MÜÜGIPILETI VÄLJASTAMISEKS VANALINNA PÄEVADEL KAUPLEMISEKS: VP taotlus 2020

 

 1. Kaubanduse korraldaja, Tallinna Kesklinna Valitsus, määrab kauplemiskohad ja vastav asendiplaan pannakse Vanalinna päevade kodulehele (www.vanalinnapaevad.ee). Kauplemine toimub Ed. Vilde monumendi esisel platsil, Niguliste tänaval, Harju tänaval, Kuninga tänaval.

2. Kauplemiseks väljastab linnaosa valitsus müügipiletid, mis antakse kauplejatele kätte esimese kauplemispäeva hommikul.
3. Kauplemise aeg 10.00 – 20.00-ni (võib varem alustada).
Hommikuti saab autoga kaupa tuua kuni kella 10.00-ni. Kauba mahalaadime peab toimuma kiiresti ja peale seda tuleb kohe auto teisaldada kauplemisalalt. Peale kella 10.00 ei tohi auto seista kauplemiskoha juures.
Õhtul, peale kauplemisaja lõppu, kauba ja inventari äraveoks saab auto sissesõidu loa kaubanduse korraldajalt koos müügipiletiga esimese kauplemispäeva hommikul. Kauba ära vedu peab toimuma kiiresti, ei tohi tekitada ummikuid.
4. Kauba väljapanekul tuleb arvestada kauba ladustamise vajadusega. Soovitame kasutada maani ulatuvaid sobivaid linu/katteid, et kaubavarud ja isiklikud tarbed oleks varjatud. Riietus peab sobima vanalinna eksterjööri.
5. Kauba valikul on eelistatud käsitöötooted (Eesti ja Tallinnaga seonduvaid suveniirid, nahkehistööd, tarbekunst, keraamika jms). Võõrriikide riiklikku või militaarset sümboolikat kandvate esemete müük, vaenu õhutava sümboolikaga toodete ja eesti rahvusliku kunstiga seost mitteomava te suveniiride müük (matrjoškad jms) ei ole lubatud. Kaubanduse korraldaja jätab endale õiguse teha valikuid kauba sortimendi osas (näiteks linaste -ja villaste toodetega kauplejate arv on piiratud).
6. Kauplemise inventar ja kaup viiakse kaupleja poolt ära igal õhtul. Kauplemiskoht peab peale inventari teisaldamist jääma puhtaks. Samuti peab kaupleja tagama puhtuse kauplemiskoha ümber kogu kauplemise ajal.
7. Kaupleja peab olema kohal esimesel kauplemispäeval kell hiljemalt 8.00, järgmistel päevadel hiljemalt kell 9.00. Kui kauplejat kohal ei ole, on korraldajal õigus teha muudatusi kauplemiskohtade paigutamisel.
8. LIIKLUS – sissesõit kauplemiskohtadele toimub Rataskaevu tn ja Rüütli tn poolt, väljasõit Kuninga tn ja Suur-Karja kaudu.
Kohtumiseni Vanalinna päevadel!

Täiendav info:
Marika Pärn 645 7226
Olev Kalmiste 6457228

Jaga Sõpradega