KAUPLEJATE ÜLDPLAAN

KAUPLEJATE POSITSIOONID

„KAUPLEJA MEELESPEA“ VANALINNA PÄEVADEL KAUPLEJALE 03.06 – 05.06.2022

TAOTLUS MÜÜGIPILETI VÄLJASTAMISEKS VANALINNA PÄEVADEL KAUPLEMISEKS SIIN

Taotluste vastuvõtt algab 20.04 2022 ja lõpeb 20.05.2022.
1. Kaubanduse korraldaja, Tallinna Kesklinna Valitsus, määrab kauplemiskohad ja vastav asendiplaan pannakse Vanalinna päevade kodulehele.
2. Kauplemine toimub Niguliste tänaval, Harju tänaval, Ed. Vilde monumendi esisel platsil ja vähesel määral Kuninga tänaval.
3. Kauplemiseks väljastab linnaosa valitsus müügipiletid, mis antakse kauplejatele kätte esimese kauplemispäeva hommikul.
4. Kauplemise aeg 10.00 – 20.00-ni (võib varem alustada).
Hommikuti saab autoga kaupa tuua kuni kella 10.00-ni. Kauba mahalaadimine peab toimuma kiiresti ja peale seda tuleb auto kohe teisaldada kauplemisalalt. Peale kella 10.00 ei tohi auto seista kauplemiskoha juures.
Kauba ja inventari äraveoks (peale kauplemisaja lõppu, õhtul) saab auto sissesõidu loa kaubanduse korraldajalt koos müügipiletiga esimese kauplemispäeva hommikul. Kauba äravedu peab toimuma kiiresti, ei tohi tekitada ummikuid.
4.1 LIIKLUS – liiklusskeemi (kauba toomine ja viimine) vaata vahetult enne vanalinnapäevi kodulehelt https://vanalinnapaevad.ee/ .
5. Kauba väljapanekul tuleb arvestada kauba ladustamise vajadusega. Soovitame kasutada maani ulatuvaid sobivaid linu/katteid, et kaubavarud ja isiklikud tarbed oleks varjatud. Riietus peab sobima vanalinna eksterjööri.
6. Kauba valikul on eelistatud käsitöötooted (Eesti ja Tallinnaga seonduvad suveniirid, nahkehistööd, tarbekunst, keraamika jms). Võõrriikide riiklikku või militaarset sümboolikat kandvate esemete, vaenu õhutava sümboolikaga toodete ja eesti rahvusliku kunstiga seost mitteomavate suveniiride müük (näiteks: matrjoškad jms) ei ole lubatud. Kaubanduse korraldaja jätab endale õiguse teha valikuid kauba sortimendi osas, mida lubada, mida mitte (näiteks linaste -ja villaste toodetega kauplejate arv on piiratud).
7. Kauplemise inventar ja kaup viiakse kaupleja poolt ära igal õhtul. Kauplemiskoht peab peale inventari teisaldamist jääma puhtaks. Samuti peab kaupleja tagama puhtuse kauplemiskoha ümber kogu kauplemise ajal.
8. Kaupleja peab olema kohal esimesel kauplemispäeval kell 8.00, järgmistel päevadel hiljemalt kell 9.00. Kui kauplejat kohal ei ole, on korraldajal õigus teha muudatusi kauplemiskohtade paigutamisel.
9. Eelistatud on kaupleja, kes kaupleb neljal kauplemispäeval.
10. Linnaosa valitsus lähtub kauplemise korraldamisel Eesti Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni, Terviseameti ja teiste ametiasutuste poolt kehtestatud reeglitest ja piirangutes ning vastavalt sellele teeb vajadusel muudatusi kauplemise korraldamisel.
Kohtumiseni Vanalinna päevadel!

 

Jaga Sõpradega