Tallinna vanalinna päevad 2024: kolm päeva, kolmsada elamust

Juba 42. korda toimunud Tallinna vanalinna päevad tõid taas linna rahvast täis. Ligi kolmsada erinevat üritust, lugematu arv rõõmsameelseid esinejaid-osalejaid ning tuhanded külastajad said positiivse laengu, mida endaga järgmise korrani kaasas kanda.

Loovuse pidu luuleprõmmust etnokandleteni

Kolmepäevase festivali jooksul aset leidnud traditsiooniliste ja ka täiesti esmakordsete sündmuste mõtteliseks keskmeks oli seekord loovus. Vanalinna “loovuskaitsealaks” muutmise eesmärgiks oli tähelepanu tõmbamine vanalinnale kui paigale, kus loovus saab turvalises keskkonnas kasvada ja õitseda. Lisaks väärikate kultuurivormide esiletoomisele said oma sõna ja teoga vanalinna rikastada ka uuema aja meelelahutused, teiste hulgas tänavatants, luuleprõmm ja silent disco.

Alates kontsertidest, tantsuetendustest ja laatadest kuni loovust arendavate mängude, töötubade ja seiklusorienteerumiseni – peost sai endale midagi sobivat leida nii tõsimeelne vanamuusika austaja kui ka tilluke kärus veerev festivalikülastaja.

Festivali sügavus tuli esile erinevates kultuuriprogrammides. Näiteks sai kultuuririkkuse laval kogu päeva kuulda ehedat tatari-, ingeri-, mordva- ja veel paljude vähemusrahvuste keelset pärimuslaulu ja näha vaid väikeses kogukonnas armastatud tantse-mänge. Etniliselt värvikad etteasted rikastasid festivali ja pakkusid võimalust heita pilk kultuuridesse, mida põhivoolus näha ei saa.

Ootuspäraselt kujunesid publiku lemmikuks suured kontserdid Puuluubi, villemdrillemi ja Elina Borniga. Vaatamata vahepeal pidu seganud vihmavalingutele võisid korraldajad kokkuvõttes rõõmustada rohke külastajate arvu üle. Pühapäeval edastati südamlik tänu kõigile suure vaeva nägijatele – korraldajatele endile, osalejatele ja ennastsalgavat tööd teinud vabatahtlikele. Mõistagi tänati ka publikut, ilma kelleta ei saaks vanalinna päevi sellisel kujul toimuda.

Suur kultuuriline, väike korralduslik jalajälg

Keskkonnasõbralikkuse seisukohast on eeskuju mõttes oluline märkida, et festivali roosad plastikust välireklaamplakatid ei läinud niisama utiili, vaid taaskasutusse, kus neist saavad aastaid vastu pidavad kotid. Selline jätkusuutlik lähenemine pälvis palju positiivset tagasisidet ja näitas, et ka suurüritused võivad rohelise mõtteviisiga kaasa minna.

Vanalinna ja seda ümbritseva liikluse seisukohast festivali läbiviimine olulisi ebamugavusi kohalikele elanikele ei tekitanud. Korraldajate sõnul olid mõningad parkimis- ja liikumispiirangud vanalinnas vältimatud, kuid tehti kõik endast olenev, et takistused oleksid minimaalsed.

Kokkuvõttes sai taas täidetud 42. Tallinna vanalinna päevade peamine eesmärk – innustada tallinlasi ja külalisi vanalinnas aega veetma, leida üles rikastavaid kohti ja tegevusi ning  inspireerida uue ja vana kultuuri sünergiast tekkiva loovusega.

Korraldajad tänavad veelkord kõiki, kes aitasid muuta festivali lõbusaks ja meeldejäävaks! Näeme järgmisel aastal, 6.-8. juunil, et taas kogeda Tallinna vanalinna rikastavat vaimu.

 

Kokkuvõtte koostas Marko Kodres

 

Fotograaf Arno Mikkor

Contacts

Chief organizer Annely Pantalon
info@vanalinnapaevad.ee

Project manager Kaire Siiner  
kaire@vanalinnapaevad.ee