Markets
Handicraft Market
}

10:00-20:00

On Niguliste, Harju and Kuninga Streets

May 30 – June 2
Around 130 traders offering ceramics, leather work, souvenirs, arts and crafts, etc.
National cultures market
}

10:00-20:00

In Tammsaare Park

May 30 – June 2
Visiting traders from Lithuania and Belarus
Street food
}

12:00-20:00

Vana-Posti Street

Mai 31 – June 2
The mini restaurants on wheels offer unusual menus, modern and affordable dishes that are simply delicious and satisfy even the most demanding customer.
Vinyl Market
}

18:00-22:00 (31.05)

}

12:00-20:00 (01.06)

}

12:00-16:00 (02.06)

In front of the bandstand of Harjumägi

Mai 31 – June 2
In front of the bandstand of Harjumägi, it is possible to buy, exchange, and record music from the wide world. (read more)
There will be approximately 40 vinyl sellers, some from the old Harjumägi vinyl market era, while others are young music lovers.
Fair of student companies
}

12:00-16:00

Children's area LAHELA (Snelli Park)

June 1
Come and check out the unique ideas and initiatives of youth. Junior Achievement Eesti SA.

Kauplemise meelespea

  1. Kaubanduse korraldaja, Tallinna Kesklinna Valitsus, määrab kauplemiskohad ja vastav asendiplaan pannakse Vanalinna päevade kodulehele (www.vanalinnapaevad.ee). Kauplemine toimub Niguliste tänaval, Harju tänaval, Ed.Vilde monumendi esine platsil, Kuninga tänaval.
  2. Kauplemiseks väljastab linnaosa valitsus müügipiletid, mis antakse kauplejatele kätte esimese kauplemispäeva hommikul.
  3. Kauplemise aeg 10.00 – 20.00-ni (võib varem alustada). Hommikuti saab autoga kaupa tuua kuni kella 10.00-ni. Kauba mahalaadime peab toimuma kiiresti ja peale seda tuleb kohe auto teisaldada kauplemisalalt.  Peale kella 10.00 ei tohi auto seista kauplemiskoha juures.Õhtul, peale kauplemisaja lõppu, kauba ja inventari äraveoks saab auto sissesõidu  loa kaubanduse korraldajalt koos müügipiletiga esimese kauplemispäeva hommikul. Kauba ära vedu peab toimuma kiiresti, ei tohi tekitada ummikuid.
  4. Kauba väljapanekul tuleb arvestada kauba ladustamise vajadusega. Soovitame kasutada maani ulatuvaid sobivaid linu/katteid, et kaubavarud ja isiklikud tarbed oleks varjatud. Riietus peab sobima vanalinna eksterjööri.
  5. Kauba valikul on eelistatud käsitöötooted (Eesti ja Tallinnaga seonduvaid suveniirid, nahkehistööd, tarbekunst, keraamika jms).  Võõrriikide riiklikku või militaarset sümboolikat kandvate esemete müük, vaenu õhutava sümboolikaga toodete ja eesti rahvusliku kunstiga seost mitteomava te suveniiride müük (matrjoskad  jms) ei ole lubatud. Kaubanduse korraldaja jätab endale õiguse teha valikuid kauba sortimendi osas, mida lubada, mida mitte (näiteks linaste -ja villaste toodetega kauplejate arv on piiratud).
  6. Kauplemise inventar ja kaup viiakse kaupleja poolt ära igal õhtul. Kauplemiskoht peab peale inventari teisaldamist jääma puhtaks. Samuti peab kaupleja tagama puhtuse kauplemiskoha ümber kogu kauplemise ajal.
  7. Kaupleja peab olema kohal esimesel kauplemispäeval kell 8.00, järgmistel päevadel hiljemalt kell 9.00. Kui kauplejat kohal ei ole, on korraldajal õigus teha muudatusi  kauplemiskohtade paigutamisel.

Taotlusi võetakse vastu alates 1. aprillist kuni 15. maini 2019.

h

PDF taotlus

Lae alla taotluse vorm

i

DOC (Word) taotlus

Lae alla taotluse vorm

Pileti Hind

Müügipileti hind 80 eurot (20 eurot x 4 päeva).

Taotluste vastuvõtt

E 15.00-18.00, N 10.00-12.00, R 9.00-11.00

Info telefonid

Marika Pärn 645 7226
Helve Espe 645 7227

Paberil taotlus

Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18

Kohtumiseni Vanalinna päevadel!

Share This