Kultuuririkkuse aasta programm: Mängivad, laulavad ja tantsivad Eestimaa Rahvuste Ühenduse kollektiivid

12.00 Eesti Ukrainlaste Kongressi noored muusikud, juht Vira Konõk. Kongress tegutseb aastast 1988. Esinebad organisatsiooni lapsed ja noored.

12.30 Timur Fišer (Eesti Juudi Kogukond) – ajaloolised ja kaasaegsed juudi laulud kitarri saatel.

13.00 Udmurdi Ühingu ansambel “Ošmes” (tegutseb aastatst 2013), juht Pavel Kutergin. Ehtsate udmurdi laulude, laulude ja muusika tutvustamine.

13.30 Tšuvaši Kultuuriseltsi ansambel “Palan” (1990 a.), juht Galina Rõbalko. Laulavad tšuvaši vanu kui kaasaegseid laule.

14.00 Eesti-Mordva Seltsi folklooriansambel “Vastoma” (ansambel tegutseb aastast 2011), juht Antonina Simberg. Esitavad vanu ja kaasaegseid laule ersa ja mokša keeles.

14.15 Tallinna Baškiiri kultuuri Ühendus “Agizel” (2000 a.), juht Fljuza Hairullina. Tutvustab iidse baškiiri muusikat Ilnur Hairullin.

14.30 Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus “Aidan”; Eesti ja Türgi Sõpruse Keskus. Esitatakse kaasaegseid ja tarditsioonilisi laule aserbaidžaani ja türgi keeles. Aserbaidžaani kogukond tegutseb Eestis aastast 1988.

15.00 Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis, folklooriansambel “Revele” (ansambel asutatud 2011), juht Laura Šmideberga. Läti ja liivi rahvamuusika pärandi tutvustamine.

15.30 Eestimaa Valgenenelaste Assotsiatsioon, juht Nina Savinova. Valgevene folklooriansambel “Olesja” (tegutseb 1996) esitab nii kaasaegseid kui ka folkloorseid laule.

16.00 Eestimaa Poolakate Seltsi “Polonia” ansambel “Laikonik” (asutatud 2007), juht Valentyna Mielcerek. Esitatakse poola kaasaegsed ja traditsioonilisi laule ja tantse.

16.30 Seto leelokoor “Sõsarõ”, juht Elvi Nassar. Vanim samanime all tegutsenud seto leelokoor Eestis (1973. a)

17.00 Ukraina Folklooriansambel “Žurba”, juht Volodymir Leibiuk. 1992. a. loodud kuni 8-liikmelise ansambli repertuaaris on nii ukraina kui eesti rahvalaulud.

Kultuuririkkuse aasta 2024

Contacts

Chief organizer Annely Pantalon
info@vanalinnapaevad.ee

Project manager Kaire Siiner  
kaire@vanalinnapaevad.ee