Vajalik info kauplejale

08.02.2018

 

  1. Kaubanduse korraldaja, Tallinna Kesklinna Valitsus, määrab kauplemiskohad ja vastav asendiplaan pannakse Vanalinna päevade kodulehele (vanalinnapaevad.ee). Kauplemine toimub Niguliste tänaval, Harju tänaval, Ed.Vilde monumendi esisel platsil, Kuninga tänaval.
  2. Kauplemiseks väljastab linnaosa valitsus müügipiletid, mis antakse kauplejatele kätte esimese kauplemispäeva hommikul.
  3. Kauplemise aeg 00 – 20.00-ni (võib ka varem alustada).

Hommikuti saab autoga kaupa tuua kuni kella 10.00-ni. Kauba mahalaadimine peab toimuma kiiresti ja peale seda tuleb kohe auto teisaldada kauplemisalalt.  Peale kella 10.00 ei tohi auto seista kauplemiskoha juures.

Õhtul, peale kauplemisaja lõppu, saab kaupleja kauba ja inventari äraveoks kaubanduse korraldajalt auto sissesõiduloa  (esimese kauplemispäeva hommikul koos müügipiletiga).

  1. Kauba väljapanekul tuleb arvestada kauba ladustamise vajadusega. Soovitame kasutada maani ulatuvaid sobivaid linu/katteid, et kaubavarud ja isiklikud tarbed oleks varjatud. Riietus peab sobima vanalinna eksterjööri.
  2. Kauba valikul on eelistatud käsitöötooted (Eesti ja Tallinnaga seonduvaid suveniirid, nahkehistööd, tarbekunst, keraamika jms).  Võõrriikide riiklikku või militaarset sümboolikat kandvate esemete müük, vaenu õhutava sümboolikaga toodete ja eesti rahvusliku kunstiga seost mitteomava suveniiride müük (matrjoškad  jms) ei ole lubatud. Kaubanduse korraldaja jätab endale õiguse teha valikuid kauba sortimendi osas, mida lubada, mida mitte (näiteks linaste -ja villaste toodetega kauplejate arv on piiratud).
  3. Kauplemise inventar ja kaup viiakse kaupleja poolt ära igal õhtul. Kauplemiskoht peab peale inventari teisaldamist jääma puhtaks. Samuti peab kaupleja tagama puhtuse kauplemiskoha ümber kogu kauplemise ajal.

müügipileti taotlus vanalinna päevadele 2018

Täiendav info:

Marika Pärn 645 7226

Helve Espe 645 7227

Olev Kalmiste 6457228