Ajutine liikluskorraldus Tallinna Vanalinna Päevade ajal

24.05.2018

30. mai kuni 3. juuni 2018 suletakse seoses 37. Tallinna Vanalinna Päevadega liiklemiseks ja parkimiseks tänavad, kus hakkab toimuma Tallinna Vanalinna Päevade programm. Vastavalt Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud tee ajutise sulgemise loale on keelatud sõidukitega liiklemine ja parkimine järgmiselt:

1)  Parkimine on keelatud Niguliste tänaval alates 30. maist kuni 3. juunini 2018 (k.a.)  kella 08.00 – 20.00 ja liiklemine alates 30. maist kuni 3. juunini 2018 (k.a.) kell 10.00-20.00;

2)  Liiklemine on keelatud Harju tänaval alates Vana-Posti tänavast kuni Raekoja platsini 30. maist kuni 3. juunini 2018 (k.a) kell 10.00 – 20.00;

3)  Vene tn 14a, Katariina kiriku esisel plastil on peatumine,  parkimine ja läbisõit keelatud 30. mail ja 3. juunil (k.a.) kell 10.00 – 23.00;

4) Toompeal Kiriku platsil on peatumine ja parkimine keelatud 2. ja 3. juunil (k.a.) ajavahemikul kella 08.00 – 21.00.

Tallinna Transpordiameti poolt väljastatud kohaliku elaniku soodushinnaga parkimiskaardi alusel on parkimiskeelu alasse jäävatel tänavate elanikel, kelle elukoht on rahvastikuregistris registreeritud nendel tänavatel, lubatud tasuta parkida naaberpiirkonna tänavatel, kus parkimine ei ole keelatud.

Skeemid leiate www.vanalinnapaevad.ee/liikluskorraldus/